ดูสินค้าทั้งหมด
Notice
  • Login
  • สมัครสมาชิก
  • ลืม password
  • Thai
จำนวนคนเข้าชม : 1747 ครั้ง
Warranty

• ระยะเวลารับประกันสินค้า • ศูนย์แว่นอายแล็บ / EYELABSHOP.com

 

? การรับประกัน/ระยะรับประกัน [กรอบแว่น]
รับประกันนานสูงสุด 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ หากสินค้าที่ประกันไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป เราจะมอบสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทน
หากกรอบแว่นมีข้อบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เช่น หลวม น็อตหลุดหาย เป็นต้น เรายินดีรับบริการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

หมายเหตุ : * การรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้ *
1. ความเสียหายจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จากความประมาท หรือความไม่เอาใจใส่ดูแล
2. สินค้าสูญหาย
3. ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ตกหล่น นั่งทับ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม เป็นต้น
4. สินค้าลดราคา ที่จัดรายการกรอบพร้อมเลนส์
5. สินค้าซื้อไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือเปลี่ยนสีหลังจากซื้อ
6. รับประกันเฉพาะสาขาที่ซื้อเท่านั้น
* สินค้าบางตัว เช่น อุปกรณ์เสริม ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกัน
* กรุณานำบัตรรับประกัน หรือใบเสร็จการซื้อ หรือใบเสร็จนัดรับสินค้า มาด้วยเมื่อเดินทางมาที่ร้าน
* สินค้าบางตัว เช่น สินค้าลดราคา สินค้าที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างแบรนด์ และแว่นกันแดด ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกัน
* เราไม่สามารถรับประกันสินค้าให้ได้หากไม่มีหลักฐานใดยืนยันการซื้อจากร้าน

? การรับประกัน/ระยะรับประกัน [เลนส์]
รับประกันค่าสายตาภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า เฉพาะกรณีที่เลนส์เกิดปัญหาทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน เราจะเปลี่ยนเลนส์ให้คุณไม่เกินสองครั้ง หากเกิน 7 วัน ทางเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : * การรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้ *
1. ความเสียหายจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จากความประมาท หรือความไม่เอาใจใส่ดูแล เลนส์เปลี่ยนรูปร่างหรือความเสียหายที่เกิดจากผิวเคลือบเลนส์แตกหรือมีรอยถลอก
2. สินค้าสูญหาย
3. ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ตกหล่น นั่งทับ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม เป็นต้น
4. สายตาเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่วัดครั้งแรก
5. รับประกันเฉพาะสาขาที่ซื้อเท่านั้น
* สินค้าบางตัว เช่น อุปกรณ์เสริม ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกัน
* กรุณานำบัตรรับประกัน หรือใบเสร็จการซื้อ หรือใบเสร็จนัดรับสินค้า มาด้วยเมื่อเดินทางมาที่ร้าน
* เราไม่สามารถรับประกันสินค้าให้ได้หากไม่มีหลักฐานใดยืนยันการซื้อจากร้าน

? การรับประกัน/ระยะรับประกัน [คอนแทคเลนส์]
สินค้าในหมวดคอนแทคเลนส์ ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หากสินค้ายังไม่ถูกแกะกล่อง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้ตลอดทุกเมื่อ โดยสินค้าต้องมีวันหมดอายุ (EXP.) ไม่ต่ำกว่า 12 เดือน โดยนำมาเปลี่ยนสินค้าได้ที่หน้าสาขาที่ซื้อเท่านั้น โดยสินค้าต้องยืนยันได้ว่าซื้อจากร้านจริง เช่นบิลใบเสร็จ นามบัตร หรือหากไม่มีหลักฐานใดยืนยันการซื้อจากร้านขอสงวนสิทธิ์พนักงานในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจเป็นหลัก
สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในเว็บไซต์ www.EYELABSHOP.com สามารถส่งคืนสินค้ากลับมาทางไปรษณีย์
สอบถามข้อมูลการจัดส่งคืนได้ทางอีเมล์ eyelabshop@gmail.com |  LINE ID : eyelab | www.facebook.com/eyelabshop

Save Progress..